لیزرتراپی در درمان ضایعات عروقی

مشاهده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیزرهای قرمز و مادون قرمز:

لیزرهایی در محدوده‌ی قرمز مادون قرمز طیف نزدیک، که برای درمان ضایعات عروقی به کاربرده می‌شوند شامل الکساندریت (755n.m) ، دیود (800n.m تا 940n.m)وNd:YAG (1064n.m) می‌باشند. این طول موج‌ها به طور موفقیت آمیزی در درمان وریدهای رتیکولار، خال‌های لکه‌شرابی قدیمی و مالفورماسیون‌های عروقی حجیم به کار برده شده‌اند. این  ضایعات به دلیل وجود عروق بزرگ و عمقی که حاوی هموگلوبین و اکسیژنه (جدا شده از اکسیژن) می‌باشند تمایل به مقاومت در برابر درمان دارند. این نوع هموگلوبین خصوصیات متفاوتی دارد و اوج‌های مناسب جذب آن در محدوده‌ی مادون قرمز طیف نزدیک (700n.m تا 1200n.m) می‌باشند.

No وهمکاران بهبود قابل توجه در درمان خال‌های لکه‌ شرابی بااستفاده از لیزر الکساندریت755n.m  با اسپوت سایز 3mm و فلوئنس بین 30j/cm2 تا 85 و با سرد کردن دینامیک اثبات کردند. این مؤلفان به طور متناوب ازلیزر الکساندریت755n.m  با اسپوت سایز3mm  واسپوت سایز 8mm به عنوان خط اول درمان همانژیوم‌های عمقی‌تر و لنفانژیوم‌ها استفاده کردند.

لیزرهایNd:YAG می‌توانند تا عمق قابل توجه 4 تا 6 میلیمتر نفوذ کرده و ممکن است در درمان عروق درگیر عمقی‌تر مورد استفاده قرار گیرند. بهبود قابل توجه خال‌های لکه شرابی با استفاده از لیزر Nd:YAG توسط یانگ و همکاران نیز گزارش شده است. به دلیل عمق نفوذ بالا، درمان خال لکه‌ شرابی ندولار و ضایعات عروقی دیگر باید با احتیاط انجام شود تا خطر ایجاد اسکارهای بعدی کاهش یابد. در لیزرهای مادون قرمز طیف نزدیک، دیود و Nd:YAG جذب نوری توسط هموگلوبین برابر است.

در این لیزرها نگرانی کمتری ازبابت آسیب اپیدرم جانبی وجود داشته و ممکن است برای درمان بیماران با پوست تیره‌تر بی‌خطر‌تر باشد. ریسک هیپرپیگمانتاسیون متعاقب التهاب به دلیل عدم تأثیر قرار گرفتن پیگمان‌های اپیدرمال به حداقل می‌رسد. محافظت بیشتر توسط ابزارهای سرد کننده‌ی اپیدرمال فراهم شده است.

سرد کردن اپیدرم برای محافظت در برابر آسیب جانبی ناشی ازجذب توسط ملانین ضروری است. روش‌های مختلفی برای فراهم کردن سرمای مورد نیاز مورداستفاده قرار گرفته است. ابزار سرد کننده‌ی دینامیک از یک اسپری کرایوژن جهت سرد کردن پوست چند میلی‌ثانیه قبل از عمل لیزر استفاده می‌کند. وسایل دیگر از سردکنندگی تماسی به وسیله‌ی یک پنجره‌ یاقوتی سرد یا صفحه‌ی فلزی که پوست سطحی را به وسیله‌ی روش تماسی قبل از پالس لیزر سرد می‌کند استفاده می‌کنند. وزش هوای فریزر شده (32- درجه سانتی‌ گراد) نیز ممکن است برای محافظت پوست مورد استفاده قرار گیرد. سرد کردن اپیدرم به طور مناسب در برابر گرمای اضافی محافظت می‌کند در حالی که سرمای اضافی نیز تولید نمی‌کند.

هر گونه آسیب دمایی، چه گرمای اضافی یا سرما ممکن است سبب هیپرپیگمانتاسیون متعاقب التهاب شود.

سیستم‌های نوری (IPL):

سیستم‌های IPL نوری نان کوهرنت در محدوده‌ی500  تا 1200n.m منتشر می‌کنند که توانایی هدف قرار دادن عروق را دارند.

سیستم‌هایIPL از فیلترهای cut off استفاده می‌کنند تامحدوده‌هایی ازطول موج‌هایی که به طور انتخابی‌تری ضایعات عروقی را تحت تأثیر قرارمی‌دهند تولید کنند. سیستم‌های IPL همچنین ممکن است برای فیلتر کردن طول موج‌های کوچک‌تر و به این وسیله کاربرد طول موج‌های بلند‌تر برای دستیابی به نفوذ پوستی بیشتر جهت  درمان ضایعات عروق عمقی‌تر مورد استفاده قرار گیرند. درمان موفقیت‌آمیز تعدادی از ضایعات عروقی شامل خال های لکه شرابی، همانژیوم‌ها، تلانژکتازی‌های ناحیه‌ی صورت و پویکیلودرمی Civatte با استفاده از IPL گزارش شده است. مزیت اولیه‌ی IPL محدوده‌ی‌ وسیع دستیابی آن به طول موج‌ها و طول دوره‌ی پالس‌های مختلف است که امکان به کارگیری آن در درمان ضایعات مختلف عروقی را فراهم می‌سازد.

آزاد سازی پالسهای موفقیت آمیز با دانسیته‌‌ی پر انرژی و طول دوره‌های پالس طولانی‌تر (گرم کنندگی اضافی) درعروق عمقی‌تر با قطر بیشتر که درخال‌های لکه شرابی ضخیم و همانژیوم‌ها یافت می‌شوند توسط IPL امکانپذیر گشته است. عیب استفاده از IPL در درمان ضایعات عروقی، خطر عوارض بیشتر و زمان طولانی‌تر درمان در مقایسه با PDL می‌باشد. کاربرد انتخابی عروقی IPL به طور اولیه در درمان تلانژکتازی‌های ناحیه‌ی صورت است. فیلترهای مختلف، باندهای اختصاصی طول موج ‌در طیف470  تا 1400nm را انتخاب می‌کنند که با حداکثر جذب اکسی هموگلوبین منطبق باشد. طول موج‌های مختلف درمان عروق در عمق‌های متفاوت را امکان‌پذیر می‌سازد.

سرد کردن اپیدرم به طور کامل به وسیله‌ی‌ پنجره‌ی‌ یاقوتی سرد شده در وسایل IPL کاربرد بیشتری پیدا کرده است. مدالیته‌های اگزوژن چند گانه برای سیستم‌های IPL بدون سرد کردن کامل در دسترس می‌باشند.

ضایعات عروقی:

تلانژکتازی‌های ناحیه صورت:

درمان قرمزی وتلانژکتازی‌های ناحیه‌ی صورت به وسیله‌ی لیزر سبب رضایت بیمار و جراح می‌باشد. در واقع هر ابزاری که اکسی هموگلوبین را هدف قراردهد ممکن است بر تلانژکتازی‌های ناحیه‌ی صورت مؤثر باشند.

در هر صورت بی‌خطر ترین و پر کاربردترین منابع نوری مورد استفاده‌ی لیزر KTP532n.m ، لیزر 595n.m PDL ، 1200n.m IPL  تا 520 می‌باشند.

اریتم صورت که سابقاً به وسیله‌ی PDL در طول دوره‌های پالسی پورپوریک درمان می‌شد، سبب ناراحتی قابل توجه بیماران می‌شد. پیشرفت‌های تکنولوژی برای ایجاد طول دوره‌های پالسی طولانی‌تر ساب پورپوریک سبب کاهش زمان درمان شده‌اند اما از طرف دیگر بهبودی قابل پیش بینی را نیز کاهش داده‌اند. اخیراً با تغییر در پارامترها ازجمله زمان و نحوه‌ی‌ آزادسازی پالسها سبب ایجاد نتایج عالی شده‌اند و کاربردهای کلی PDL را افزایش داده‌اند. تنظیمات استاندارد ساب پورپوریک عبارتند از اسپوت سایز 10mm، فلوئنس بین6.5j/cm2 تا 7.5 و طول دوره‌ی پالس 6 تا 10ms

/ 0 نظر / 2 بازدید