انواع چروک صورت


علل اصلی ایجاد کننده چین و چروکهای صورت کدامند؟بیشتر چروکهایصورت در اثر آسیب نور آفتاب هستند و اثر عوامل داخلی و افزایش سن در درجهبعد قرار دارد . اشعه اولترا ویوله و نور آفتاب باعث افزایش ضخامت پوست وتخریب الیاف الاستین پوست می شود بیماران با پوست روشن آسیب آفتاب رابیشتر نشان می دهند . مناطقی که بیشتر توسط آفتاب آسیب می بیند .


اطراف چشم واطراف دهان هستند اگر چه سیگار چروک صورت و بخصوص چروک اطراف دهان رابیشتر می کند ولی مکانیسم آن به دلیل کاهش آب میان بافتی و افزایش حساسیتبه رادیکالهای آزاد هست .


به طور کلی می توان چروک های صورت را به دو دسته تقسیم کرد .


یک دسته چروکهایی که در اثر حرکات ماهیچه های صورت و تکرار آنها به وجود می آید مثلااخم کردن زیاد باعث ایجاد خط ابرو یا خط اخم می شود . دسته دوم چروک هایایجاد شده در اثر نور آفتاب که بیشتر اطراف دهان و چشم را گرفتار می کند.
چروک های همراه حرکت صورت :


چروک پیشانی


چروک خط وسط ابرو


چروک خط اتصال کنار بینی و دهان


چروک بدون ارتباط با حرکت پوست صورت یا چروک های آفتابی


چروک اطراف دهان


چروک اطراف چشم


چروک چانه

چروک های ایجادشده در دسته دوم با چروکهای آفتابی به لیزر co2 اولتراپالس خوب جواب میدهند و می توان گفت که اولین انتخاب برای پلینگ لیزری توسط لیزر چروکهایاطراف چشم و اطراف دهان می باشند.


چروکهای ناشی ازافزایش حرکات عضلات صورت دسته اول از نظر پاسخ به لیزر در درجه بعد قراردارند . اگر چه بهبودی کلینیکی در از بین بردن چروک به طور کلی بین 50تا 80% می باشد ولی در گروه اخیر بایستی در صورت لزوم روشهای دیگر از بینبردن چین و چروک صورت همراه لیزر تراپی بکار برده شود هر چند که بیشتربیماران تمایل به انجام و روشهای محافظه کارانه در ارتباط با پوست صورتدارند ولی گاه لازم می شود که قبل از عمل لیزر لیفتینگ پوست و یابلفاروپلاستی انجام پذیرد.


در بیماران باآسیب آفتاب که دارای چروک صورت می باشند بدون شک ضایعات دیگر پوستی مانندکراتوزسبورئیک 3 کراتوز آفتابی4 یا لنیتگوی 5 آفتابی دیده می شود کههمزمان با چروک صورت با لیزر درمان می شوند اگر چه درمان انتخابی بررسیلنتیگوهای ایزوله لیزرهای نوع پیگمانی صورت می باشند.


/ 0 نظر / 90 بازدید